FA0288B-top - King Pin Bush

Girling type - top 1936-1939